Multimedia

Brak obrazka
Testy w KWP Katowice

Zobacz więcej Strona zewnętrzna
Brak obrazka
Nowy sprzęt Pomorskiej Policji

Zobacz więcej Strona zewnętrzna
Brak obrazka
411 mierników Ultralyte dla Policji

Zobacz więcej Strona zewnętrzna
Brak obrazka
Forum Antyradary o TruCAM-ie

Zobacz więcej Strona zewnętrzna
Brak obrazka
TruCAM w Straży Miejskiej w Trzebnicy

Zobacz więcej

ANPR

Brak obrazka

ANPR NDI-RS

MATERIAŁY REKLAMOWE

Brak obrazka

 

Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów poruszających się po monitorowanych drogach jest możliwe dzięki zdjęciom dostarczanym przez kamery umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu. Zdjęcia te są analizowane przez oprogramowanie w celu wyodrębnienia tablicy rejestracyjnej i odczytania z niej numeru. Układy ANPR produkowane przez NDIRS działają w oparciu o system TALON, który w przeciwieństwie do tradycyjnych mechanizmów OCR wykorzystuje sieci neuronowe. Dzięki ich zastosowaniu, system nie działa według ściśle określonych reguł i wzorców. Sieci uczą się rozpoznawania znaków na podstawie dużej ilości przykładowych zdjęć. W rezultacie system tworzy modele statystyczne znaków co pozwala na skuteczniejsze i szybsze rozpoznawanie znaków niż w przypadku mechanizmów OCR opartych na stałych definicjach.

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW ANPR

REDUKCJA PRZESTĘPCZOŚCI I ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH

Systemy ANPR mogą być stosowane jako narzędzie wspomagające działania policji, wojska i innych służb bezpieczeństwa. ANPR odczytuje numery rejestracyjne wszystkich samochodów poruszających się po drogach, na których zostały zainstalowane kamery współpracujące z systemem. Następnie są one porównywane z bazą danych o pojazdach skradzionych i poszukiwanych. W przypadku, gdy przejeżdżający pojazd znajduje się w bazie danych, uruchamia się automatyczny alarm, oraz wyświetlana jest informacja o pojeździe i jego lokalizacji w momencie wykrycia.

SYSTEMY POBORU OPŁAT I KONTROLI DOSTĘPU

Dzięki informacji o numerze rejestracyjnym i rodzaju pojazdu (ciężarowy, osobowy), system ANPR może wspierać pobieranie opłat za przejazd wyznaczonym odcinkiem trasy. Dzięki informacji o numerze rejestracyjnym, możliwa jest również kontrola dostępu na parkingach i w jednostkach zamkniętych.

INFORMACJE STATYSTYCZNE

Dane pojazdów rozpoznanych przez system ANPR dostarczają wielu informacji statystycznych. Możliwe jest określenie natężenia ruchu, udziału poszczególnych rodzajów pojazdów (osobowe, ciężarowe, motocykle), oraz uzyskanie informacji o ilości samochodów z innych państw.

SCHEMAT DZIAŁANIA SYSTEMU ANPR