Monitoring

Brak obrazka

REDFLEXbuslane

MATERIAŁY REKLAMOWE

Brak obrazka

System monitoringu pasów dla autobusów umożliwia detekcję i rejestrację nieuprawnionych pojazdów poruszających się pasem zastrzeżonym dla autobusów w jednej lub wielu lokalizacjach.

Technologia ta stanowi istotne wsparcie w świadczeniu usług transportu publicznego, wykorzystujących przeznaczone do tego celu pasy. Opcjonalnie, system REDFLEXbuslane umożliwia również rejestrację pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość.

REDFLEXbuslane wykonuje cyfrowe zdjęcia wszystkich pojazdów przejeżdżających obok miejsca instalacji kamery. Detekcja pojazdu odbywa się przy wykorzystaniu pętli indukcyjnych lub technologii nieinwazyjnych (laser). System opiera się na technologii wysokiej powtarzalności i umożliwia otrzymanie ostrych obrazów samochodów, poruszających się z dużą prędkością.

W wypadku, gdy światło naturalne jest niewystarczające do prawidłowego oświetlenia pojazdu i tablicy rejestracyjnej, uruchamia się lampa błyskowa pracująca w podczerwieni.

Technologia rozpoznawania tekstu OCR umożliwia automatyczne odczytanie numerów z tablicy rejestracyjnej pojazdu i automatyczne porównanie z listą pojazdów uprzywilejowanych.