Prędkość

Brak obrazka

LTI 20-20 Ultralyte

MATERIAŁY REKLAMOWE

Brak obrazka

Zatwierdzenie Typu GUM nr PLT0740

Zalety przyrządu Ultralyte:

 • Jest kompatybilne z systemem do wizualizacji i rekonstrukcji zdarzeń (w tym wypadków drogowych) Quick Map 3D, tj. umożliwia wykonywanie pomiarów punktów w miejscu zdarzenia w promieniu do 1000 metrów oraz ich przesłanie w czasie rzeczywistym do urządzenia rejestrującego pomiary, tj. palmtopa TDS Recon, będącego integralną częścią systemu (wersja Ultralyte 200LR).
 • Posiada wbudowany inklinometr, pozwalający na wykonywanie pomiarów odległości skośnej i poziomej, a także linii ukrytych (np. pomiar wysokości lub długości budynku z jednego miejsca) i kątów (wersja Ultralyte 200LR).
 • Spełnia wymogi I laserowej klasy bezpieczeństwa wzroku zgodnie z surową normą IEC 60825-1, co oznacza pełne bezpieczeństwo dla oczu zarówno namierzającego policjanta i namierzanego kierowcy, nawet z nałożonymi okularami ze szkłami korygującymi wady wzroku.
 • Funkcja sygnalizująca zachowanie zbieżności osi optycznej wizjera z wiązką promieniowania laserowego.
 • Umożliwia każdorazowo wykonanie pomiaru z ręki, zarówno z pobocza drogi, z wnętrza stojącego pojazdu oraz z góry np. z estakady, kładki dla pieszych, wiaduktu.
 • Posiada zasilanie bateryjne (2 x baterie alkaliczne typ C) lub akumulatorowe (2 x akumulatorki typu C), ładowarka do akumulatorków w zestawie
 • Posiada wbudowany, czytelny ekran LCD z funkcją podświetlania (tryb nocny), umożliwiający stały dostęp do wyników pomiaru i opcji.
 • Umożliwia wykonywanie pomiarów w każdych warunkach atmosferycznych (deszcz, śmgła, śnieg) oraz przez szybę pojazdu.
 • Umożliwia wyświetlanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym: prędkość mierzonego pojazdu, odległość do pojazdu w chwili wykonywania pomiaru oraz czas (w sekundach) biegnący od chwili wykonania pomiaru.
 • Jest zaopatrzone w celownik optyczny z filtrem polaryzacyjnym (możliwość pracy przy dużym nasłonecznieniu), wspomagający dokładność dokonywanego pomiaru z dużej odległości. Punkt celowniczy wewnątrz lunety umożliwia operatorowi urządzenia wybór dowolnego celu na drodze, niezależnie od liczby pojazdów i pasów ruchu oraz warunków zabudowy, otaczającej drogę.
 • Spełnia wymagania normy IP 67 oraz NEMA 6 (całkowita ochrona przed kurzem oraz ochrona przed strumieniami wody - wodoszczelność).
 • Unikatowe, opatentowane przez Laser Technology algorytmy, całkowicie eliminują możliwość wykonania błędnego pomiaru.
 • Jest zaopatrzone w funkcję trybu ciągłego pomiaru prędkości, umożliwiającą śledzenie zmian zachowania się kierującego pojazdem. Pomiary w trybie ciągłym wykonywane są aż do zwolnienia przycisku spustowego.
 • Jest zaopatrzone w funkcję ustawień minimalnej oraz maksymalnej odległości, z jakiej będzie wykonywany pomiar prędkości. Zakres pomiarowy można ograniczyć definiując początek i koniec przedział pomiaru.
 • Jest zaopatrzone w funkcję ustawień wartości progowej mierzonej prędkości.
 • Jest zaopatrzone w funkcję pomiaru odległości (niezależnego od funkcji pomiaru prędkości), co umożliwia wykonywanie pomiarów w trybie odległość/wysokość na zdarzeniu np. drogowym.
 • Jest zaopatrzone w funkcję wskaźnika poziomu napięcia baterii, który automatycznie informuje operatora o zbyt niskim poziomie napięcia baterii i przy krytycznym poziomie napięcia uniemożliwia wykonanie pomiaru.