Prędkość

Brak obrazka

LTI 20/20 TruSpeed

Zatwierdzenie Typu GUM nr PLT09118

Tryb Prędkość: aktywuje tryb pomiaru prędkości, większych niż lub równych określonej wartości, którą można ustawić w zależności od lokalnych ograniczeń prędkości.

Tryb Pogody: kiedy jest aktywny, fabrycznie zdefiniowane ustawienie bramki zwiększa minimalny zasięg aparatu z 15 do 61 metrów. co zapewnia wychwytywanie przez laser wyłącznie celów spoza tego zasięgu, w którym czynniki zewnętrzne (deszcz, mgła, szyba pojazdu) wpływają na zdolność lasera do rejestracji odczytu prędkości.

Tryb Ciągły: przyrząd dokonuje i wyświetla na ekranie LCD oraz w lunecie celowniczej odczyty pomiarów (aż 8 na sekundę) jeden po drugim, dopóki spust jest w pozycji wciśniętej. Po zwolnieniu spustu przyrząd wyświetli ostatni odczyt prędkości oraz odległości, przy jakiej została zarejestrowana.

Tryb Podświetlenie: włącza i wyłącza podświetlanie wyświetlacza LCD, umożliwiając pracę w trudnych warunkach (noc, tunel, itp.).

Tryb Kontrola Jasności: pozwala zmieniać intensywność siatki celowniczej, w zależności od panujących warunków oświetleniowych. Siatka celownicza posiada osiem ustawień intensywności od DIM (01) do BRIGHT (08).

Tryb Test: automatyczne (przy każdorazowym włączeniu przyrządu) lub manualne (wciśnięcie przycisku trybu testowego))sprawdzenie przez dedykowany mikrosterownik poprawności działania wszystkich elementów elektronicznych przyrządu.